អគារព្រីនស៍ ភ្នំពេញ ថៅវើរ

តម្លៃមធ្យម៖

អគារព្រីនស៍ ភ្នំពេញ ថៅវើរ


        គម្រោងនេះជាអគារការិយាល័យលំដាប់កំពូលនៅភ្នំពេញ និងមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស។ ក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប បានចំណាយថវិកា 50 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញយកអគារភ្នំពេញថោវើ នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាអគារ ព្រីនស៍ ភ្នំពេញ ថោវើ។ បច្ចុប្បន្ន គម្រោងនេះមានអត្រាប្រើប្រាស់ជាង 90% ដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនល្បីៗលើពិភពលោកជាច្រើន ដូចជា Hyundai, Samsung Electronics, Schneider Electric និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី។ល។

គម្រោងផ្សេងៗ
ខ្ញុំចង់មើលផ្ទះ
您的名字:
联系电话: