ទំនាក់ទំនង

ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប

ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0) 23 951 666

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ


ការរាយការណ៍អំពីភាពស្អាតស្អំ

ទូរស័ព្ទ ៖ 855 882500555

Telegram: 855 882500555

WeChat៖ tzjcsjb555

អ៊ីម៉ែល៖ tzdcjc110@princereg.com

នាយកដ្ឋានទទួលការរាយការណ៍៖ នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ និងសវនកម្មនៃក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប

អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ទី 4 នៃអគារទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប