ទំនាក់ទំនង

ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប

ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0) 23 951 666

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ 500 ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ


ការរាយការណ៍អំពីភាពស្អាតស្អំ

ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0) 965 760 130

អ៊ីម៉ែល៖ TZDC110@gmail.com

នាយកដ្ឋានទទួលការរាយការណ៍៖ នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងសវនកម្ម

អាសយដ្ឋាន៖ ទល់មុខជណ្តើរយន្តជាន់ទី2 នៃអគារពហុមុខងារព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប