ព្រីនស៍ ថាម ហូថេល

តម្លៃមធ្យម៖

ព្រីនស៍ ថាម ហូថេល


        សណ្ឋាគារព្រីនស៍ ថាម ហូថេល ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០១៨ ។ ព្រីនស៍ ថាម ហូថេល មានទីតាំងស្ថិតនៅក្រុងព្រះសីហនុ និងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីសរុបចំនួន ១២០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ព្រមទាំងមានផ្ទៃសំណង់សរុបប្រមាណ ២៩០០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ ព្រីនស៍ ថាម ហូថេល ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប។

គម្រោងផ្សេងៗ
ខ្ញុំចង់មើលផ្ទះ
您的名字:
联系电话: