ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា (CVEA)
2023-04-28

ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប បានរៀបចំកម្មវិធីសង្រ្កានដែលមានល្បែងកម្សាន្តផ្សេងៗជាច្រើន នៅល្ងាចថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ឆ្នាំ2023 នេះនៅក្នុងអគារទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀល អ៊ីស្ទេត គ្រុប។
ចែករំលែកនៃក្តីស្រលាញ់៖ មជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត ព្រីនស៍ ម៉ាណ័រ និង មូលនិធិព្រីនស៍ រួមគ្នាដើម្បីសប្បុរសធម៌ និងផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារកម្ពុជា